Audyt procesu rekrutacji

Nie masz pewności jaki program szkolenia najlepiej odpowie na potrzeby zespołu?

Proponuję krótki audyt procesu rekrutacji, który pozwoli określić potrzeby szkoleniowe, zwłaszcza z zakresu wyszukiwania kandydatów. Po przeprowadzeniu audytu przygotuję raport i rekomendacje dla zespołu, a także pomogę dobrać najbardziej efektywny plan szkolenia.

Opracowanie, przeprowadzenie i zanalizowanie wyników ankiety dla rekruterów

Ankieta ma zbadać obecny stan wiedzy osób odpowiedzialnych za wyszukanie i dostarczenie kandydatów do klienta. Dotyczyć będzie źródeł pozyskiwania kandydatów, komunikacji z kandydatami oraz zarządzania procesem

Opracowanie, przeprowadzenie i zanalizowanie wyników wywiadów z rekruterami

Krótkie wywiady z rekruterami przeprowadzone przez Skype lub przez telefon pomogą pogłębić wiedzę zdobytą dzięki odpowiedziom udzielonym w ankiecie. Dodatkowe pytania pozwolą zrozumieć indywidualne potrzeby każdego rekrutera.

Przygotowanie raportu na podstawie przeprowadzonych działań oraz rekomendacji działań dla firmy

Wszystkie zebrane w trakcie pierwszych dwóch kroków informacje zostaną podsumowane w postaci raportu w pliku PDF. Na podstawie zebranych i przeanalizowanych informacji przygotuję rekomendacje działań, które pozwolą podnieść stan wiedzy i skuteczność działań sourcingowych zespołu, wprowadzić standardy komunikacji z kandydatami, które usprawnią proces rekrutacji oraz mierzyć efektywność działań sourcingowych.
Jak długo trwa audyt?

Audyt procesu rekrutacji wymaga 20-30 minut czasu od każdego rekrutera. Cały proces może zamknąć się nawet w 5 dniach roboczych, poprzez wysłanie przygotowanego w trakcie audytu raportu wraz z rekomendacjami działań dla zespołu.

W jakiej formie odbędzie się audyt?

Cały audyt mogę przeprowadzić zdalnie. Współpraca z rekruterami odbywa się wtedy poprzez email, telefon i/lub Skype. Na życzenie klienta mogę również przedstawić wyniki audytu podczas spotkania w biurze klienta.

Kasia Borowicz

Social Recruiting & Sourcing Trainer


Przez kilka lat zajmowałam się rekrutacją specjalizując się w wyszukiwaniu kandydatów. Moją przygodę z branżą rozpoczęłam w Krakowie, ale pracując od razu na rynku brytyjskim w branżach takich jak rekrutacja, księgowość, bankowość inwestycyjna czy technologia.
Od 2015 roku uczestniczę w międzynarodowych wydarzeniach branżowych jako prelegent. Miałam okazję występować między innymi podczas eventów takich jak Sourcing Summit (Amsterdam), Social Recruiting Days (Berlin) czy Międzynarodowy Kongres Rekrutacji (Warszawa).

Od 2016 roku prowadzę szkolenia i konsultacje dla rekruterów i zespołów HR. Wsprółpracuję zarówno z zespołami wewnętrznymi jak i pracownikami agencji rekrutacyjnych prowadząc szkolenia i konsultacje.